Logo
Home   Adresgegevens   Regelgeving   Diensten   Nuttige info NL | EN | TH

 

 

SPECIAL ANNOUNCEMENT

Please read announcement with regard to OFFICIAL STATEMENT OCTOBER 13 - 2559/2016 - ( .pdf *)

 

Verzendingen

 

Een visum kan ook door ons teruggestuurd worden.

Wel moet aan alle vereisten voldaan worden. (zie uitleg op de pagina "Regelgeving - Regulations")

 

 

Het Thais Consulaat zal het internationaal paspoort met visum op uitdrukkelijke vraag van de aanvrager
terugsturen naar een adres in België :

 

· via aangetekende zending (de verzendingskosten worden op voorhand betaald aan RTCA door de aanvrager 
tezamen met de betaling van de visa fee)

 

 

Verantwoordelijkheid

 

Het Thaise Consulaat Antwerpen - Royal Thai Consulate - "RTCA" kan nooit ingeroepen worden voor de verantwoordelijkheid van:

  • het verstrekken van inlichtingen

  • verloren gaan van paspoorten bij verzending

  • beschadiging van paspoorten

  • vertraagde toezending en levering via post, taxipost of expressdienst

  • verkeerd invullen van het visum

 

De aanvrager wordt geacht direct na ontvangst van zijn paspoort met visum de juistheid ervan te inspecteren
en eventuele onjuistheden direct te melden aan het RTCA.

De aansprakelijkheid van het Consulaat is ten allen tijde beperkt tot het aan het RTCA betaalde visumbedrag
voor het paspoort in kwestie.

 

Alle claims op RTCA in verband met een verkeerdelijke afgeleverde visum vervallen definitief 30 dagen na afgifte
van het visum of 30 dagen na datum van de verleende informatie.